През тези 5 години и половина „Тоест“ винаги е съществувал с крайно икономичен бюджет и къс хоризонт. Този хоризонт сега се сви до месец. Подновяваме дейност на 1 октомври – с неясно бъдеще и спешна нужда от подкрепа.

Какво стана?

Финансовото положение на „Тоест“ никога не е било розово и през годините сме оцелявали на инат. Безкрайно признателни сме за всеки лев подкрепа от читателите, но доходите от краудфъндинг, освен крайно недостатъчни, са и несигурни – във всеки момент нашите дарители могат да спират и подновяват месечните си микродарения. Затова през тези години спестявахме каквото можехме и успяхме да съберем малък резерв „за черни дни“ (разделен на петте години, този резерв се равняваше на около 170 лв. месечно).

Същевременно обаче съвместяването на няколко роли от един и същ човек и огромното количество доброволен труд водеха до изтощение и демотивация, а авторските хонорари, поначало скромни, стояха на едно и също ниво през всичките тези пет години.

Беше наложително да направим генерална промяна.

В началото на 2023 г. преструктурирахме дейността и разпределихме по-добре ролите, за да бъдем по-ефективни. Привлякохме двама отговорни редактори, които да се грижат за съдържанието. Междувременно коригирахме хонорарите, така че да достигнат поне 50% от нивата при другите медии. Използвахме спестения резерв, за да си спечелим време и да се опитаме да отскочим.

Посрещнахме петия си рожден ден с изцяло нов сайт, разширен екип от редактори и автори, както и с нови рубрики, които бързо намериха верни читатели. Създадохме дарителски пакети със специални подаръци и бонуси за читателите, а малко преди началото на лятото представихме шоколада с кауза „Гайо & Тоест“. Междувременно кандидатствахме (самостоятелно и в партньорство с други организации) по шест програми за финансиране на културни и медийни проекти. С други думи,

не спираме да търсим всякакви допълнителни източници на финансиране.

За съжаление, и по шестте програми за финансиране не постигнахме успех. Не сме се отказали и от по-нататъшни кандидатствания, но е важно да отбележим, че повечето от програмите финансират целево конкретно разписан проект (за тема, рубрика, поредица от материали). А смисълът и ползата от една независима медия е да обхваща по-широк спектър от важните за обществото проблеми, не да се фокусира върху конкретната тема, за която е получила финансиране.

Затова преди всичко трябва да подсигурим цялостното съществуване на медията.

Колко струва „Тоест“ на месец?

Създаването на всяка отделна статия не се свежда само до написването ѝ от автора. Нужни са внимателна проверка на фактите и грижлива редакторска работа за оформянето на текста в качествен, полезен и езиково издържан журналистически продукт.

Извън създаването на съдържание има и редица административни дейности – техническа поддръжка на сайта, управление на платежните системи, водене на документация и сметки, заплащане за външни услуги, като счетоводство, банково обслужване, годишни такси за различни платформи, хостинг, домейн. Тоест разходи, които си текат, без значение дали създаваме съдържание, или не.

Ако трябва да осигурим достойно и съпоставимо с другите медии заплащане на труда на екипа и да начислим всички реални разходи, ще са нужни минимум 10 000 лева на месец. Докато достигнем тази сума, целият екип на „Тоест“ е решен да продължи работата си при настоящите нива на заплащане. Защото всички вярваме в смисъла на този проект, в качеството, което предлагаме, в нуждата от това свободно и независимо пространство за спокоен и качествен обществен дебат.

Защо просто не пуснем реклами?

Рекламите (особено онлайн и особено в България) са твърде евтини и за да има смисъл от тях, трябва да са много. Рекламните банери да заемат голяма част от сайта. Освен всичко те не се появяват сами. Трябва някой да ги продава и обслужва – да търси рекламодатели, да уговаря условия, да осигурява техническото изпълнение. Тези разходи изяждат съществен дял от приходите. За една малка медия това обезсмисля цялото упражнение. Особено за медия като „Тоест“ – с малко, но дълги аналитични текстове, която категорично отказва да залага на бомбастични заглавия, за да печели кликове на всяка цена и да си осигури мащабен трафик.

И най-важната причина – независимостта. Ако медията е обвързана с рекламодатели, кръгът от теми и проблеми, които намират място в нейната платформа, се стеснява. Променя се и начинът, по който екипът на медията подхожда към работата си, защото цензурата поражда и автоцензура.

Пример: Материалът на „Тоест“ за неморалните практики А1 не беше отразен и развит от други медии, нито дори разпространен от изданията, които обичайно препечатват нашите статии. Защо? Защото А1 е огромен рекламодател. И дори някоя медия или медийна група да няма обвързаност с А1 (или с рекламодател от подобен мащаб), то тя се надява да има такава в бъдеще. В случая поговорката „Който плаща, той поръчва музиката“ важи с пълна сила. И тъкмо тази сила смазва независимостта на една медия.

Защо не затворим съдържанието и не се издържаме с абонаменти за четене?

Заключването на съдържанието и затварянето му само за определен кръг от хора, които могат да си платят за него, е дискриминационно и влиза в разрез с основния принцип на журналистиката – да информира обществото, цялото общество. Свеждането на една медия до затворено пространство за избрани хора (без значение от размера на абонамента) подменя нейните функции и създава финансова бариера, която трябва да преминеш, за да си добре информиран. Създаването на „информационни касти“ е опасно и погрешно, особено във времена като настоящите, в които свободният достъп до достоверно, проверено и качествено поднесено журналистическо съдържание е от ключова важност за развитието на обществата.

Какво следва?

За поддържането на обичайното качество и количество на материалите в „Тоест“ при настоящите хонорари са нужни 5500 лева на месец. Месечните абонаментни дарения от читатели в момента са около 3000 лева.

На първо време трябва да запълним тази дупка от 2500 лева на месец, за да запазим екипа и да продължим с досегашния ритъм и качество. И тук много ще разчитаме на вас, скъпи читатели и настоящи дарители на „Тоест“. Разкажете на още някого за нас – защо ни харесвате и защо за вас е важно да продължим. Със свои думи и аргументи. Споделете, че ни подкрепяте, и го помолете да направи същото – чрез някой от нашите дарителски пакети, в които сме включили много сладки (и в буквалния смисъл) подаръци.

Ако всеки от вас убеди по само още един човек да ни подкрепи, ще достигнем първата критична сума.

Междувременно ние продължаваме да търсим и други източници на финансиране. Следващата стъпка е да се обърнем към бизнеса за подкрепа.

Знаем, че съществуват много успешни български бизнеси, които работят на световно ниво и са конкурентни, дори водещи в областта си на световния пазар. Които са независими от обществените поръчки и благоразположението на властта. Които ясно осъзнават, че добрата среда за предприемачество е пряко свързана с добрата обществена среда, а за изграждането ѝ е критично важно да има свободни медии. И не на последно място: бизнеси, които биха подкрепили качествената журналистика не срещу стандартното „медийно отразяване“ – с публикуване на готови прессъобщения и спонсорирани статии.

В „Тоест“ можем да ви предложим много повече от това.

Ние ще подходим индивидуално и с професионализъм към вашата история, спазвайки всички журналистически стандарти, така че разказът за успехите ви и за продуктите, които създавате, да е полезен и интересен както на нашите читатели, така и на потенциалните ви клиенти и служители.

Медиите няма как да бъдат бизнес начинание, което да носи печалба. Те по замисъл имат други цели – да информират, да задават трудните въпроси, да се ангажират с важните за обществото проблеми, да бъдат критични към властта.

Не само в България медиите изпитват финансови затруднения. В статията на „Гардиън“ от 16 май т.г. може да прочетете за фалита на Vice; за гибелта на BuzzFeed и съкращенията в големи световни медии; за бизнес моделите, базирани на реклама, които вече не работят, защото твърде нищожна част остава за самите медии; за принудата медийните проекти да се занимават с какво ли не извън журналистиката, само и само да оцелеят.

Съществуването на независими медии е от огромна важност за прогреса на едно общество и е пряко свързано с икономическото развитие на страната. Потребяването на качествено журналистическо съдържание (важни теми, проверени източници, задълбочена разработка, хубав език, грамотно писане) формира критично мислене и създава проактивни и социално ангажирани хора.

Това са хората, които искаме да наемем на работа, с които искаме да правим бизнес, с които предпочитаме да се разминаваме като водачи на пътното платно. С които можем да строим някакво общо бъдеще.