Вярваме, че разпределената тежест на малки суми от много хора дава най-голяма независимост на медиите. Помогнете ни да докажем, че една качествена медия може да се издържа и благодарение на своята взискателна, активна и критична публика.

Банкова сметка (в левове/BGN):

Фондация „Тоест“
IBAN: BG82RZBB91551008770951
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
Кей Би Си Банк България
Основание: Дарение за toest.bg

ЕИК: 177229547
Адрес: София 1000, р-н „Средец“, ул. „6-ти септември“ № 32, ет. 2, ап. 2

⚠️ При преводи в евро от страни в Европейското икономическо пространство (държавите членки на Европейския съюз плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) ние не дължим допълнителна такса. При преводи в други валути или от страни извън ЕИП дължим 0,1% върху получената сума, но минимално 10 евро на превод.

Stripe

Stripe е предпочитаната от „Тоест“ платформа за получаване на вашите дарения при плащане с банкова карта. За разлика от PayPal и Patreon, в тази платформа вие няма нужда да правите регистрация, а начислените към нас такси за обработка на плащанията са най-щадящи. В същото време можете изключително бързо да направите дарение със сума по ваш избор.

Дарение със Stripe

PayPal

При еднократно дарение може да се плаща директно с карта без регистрация в платежната система. При месечно дарение ще е нужна регистрация.

Дарение с PayPal

Сравнение между различните платежни инструменти. Графата „По банков път“ се отнася за входящи преводи в лева от България и в евро от страни в ЕИП

Фондация „Тоест“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. С разходите за дарения към нас дарителите могат да ползват данъчни облекчения и да намалят годишните си финансови резултати, както следва:
• ако са юридически лица – до 10% (съгласно чл. 31 от ЗКПО);
• ако са физически лица – до 5% (съгласно чл. 22 от ЗДДФЛ).

Ако желаете да получите свидетелство за дарение, молим да ни пишете. Благодарим ви за подкрепата!

Кои сме ние

Учредителен акт на Фондация „Тоест“

Отчет на получените дарения и изразходваните средства