Журналистиката не може да съществува без почтеност. Мисията ѝ е да узнава, да разбира, да формулира съществени теми, да анализира и да свързва читателите помежду им и с реалността. Тя отговаря единствено пред обществото и не бива да е пропаганда, бизнес, лов на кликове и изложба на банери. Честността и обективността ѝ не бива да зависят нито от силните на деня, нито от собственика на медията.

В „Тоест“ не следваме новините. Ние ги търсим, пресяваме, намираме експерти, които да обясняват света около нас на разбираем език. Ние създаваме собствено, концентрирано, полезно съдържание. И говорим спокойно и чисто.

Вярваме, че честната журналистика не е лишена от позиция и тя трябва да бъде декларирана ясно. „Тоест“ е защитник на свободата на мисълта и обмена на идеи, на равенството и свободата като базисни човешки ценности.

Издател и действителен собственик на Toest.bg е Фондация „Тоест“. Учредители на Фондацията и членове на Настоятелството ѝ са Ан Фам, Владислав Севов, Йовко Ламбрев и Лина Кривошиева.

Фондация „Тоест“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. С разходите за дарения към нас дарителите могат да ползват данъчни облекчения и да намаляват годишните си финансови резултати, както следва: ако са юридически лица – до 10% (съгласно ЗКПО); ако са физически лица – до 5% (съгласно ЗДДФЛ).

Сайтът използва Ghost и модифицирана версия на Renge. За основен шрифт с българска кирилица използваме Repo на Стефан Пеев.

Екипът на „Тоест“
Контакт
Отчети
Дарители