Журналистиката не може да съществува без почтеност. Мисията ѝ е да узнава, да разбира, да формулира съществени теми, да анализира и да свързва читателите помежду им и с реалността. Тя отговаря единствено пред обществото и не бива да е пропаганда, бизнес, лов на кликове и изложба на банери. Честността и обективността ѝ не бива да зависят нито от силните на деня, нито от собственика на медията.

В „Тоест“ няма да следваме новините. Ще ги търсим, ще ги пресяваме, ще намираме експерти, които да обясняват света около нас на разбираем език. Ще създаваме собствено, концентрирано, полезно съдържание. Ще говорим спокойно и чисто.

Вярваме, че честната журналистика не е лишена от позиция и тя трябва да бъде декларирана ясно. „Тоест“ ще бъде защитник на свободата на мисълта и обмена на идеи, на равенството и свободата като базисни човешки ценности.


Издател и действителен собственик на toest.bg е Фондация „Тоест“. Учредители на Фондацията и членове на Настоятелството ѝ са Ан Фам, Владислав Севов, Йовко Ламбрев и Лина Кривошиева. Фондация „Тоест“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. С разходите за дарения към нас дарителите могат да ползват данъчни облекчения и да намаляват годишните си финансови резултати, както следва: ако са юридически лица – до 10% (съгласно ЗКПО); ако са физически лица – до 5% (съгласно ЗДДФЛ).

Сайтът използва Ghost и модифицирана версия на Renge. За основен шрифт с българска кирилица използваме Repo на Стефан Пеев.