Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят пенсионерите и хората с увреждания? Какво място им отреждат в обществото?

У нас сме свикнали, когато става въпрос за тези категории, да се говори предимно за пари. Съвременните дебати, свързани с възрастните хора и хората със специални потребности, включват много повече теми, като основният въпрос е:

как те да бъдат в максимална степен интегрирани в социалния живот?

Достъпната градска и архитектурна среда е базисно условие за социалното включване на тези групи. Хората с увреждания (и понякога техните близки) имат потребност и от различни форми на подкрепа (в зависимост от конкретното състояние), защита от дискриминация, шанс да използват способностите си пълноценно, позитивно отразяване в медиите.

Що се отнася до възрастните хора, възможностите за общуване, ученето през целия живот и шансът да продължават да бъдат полезни с нещо са не по-маловажни от пенсиите. В Германия например има жилищни сгради специално за възрастни хора, с кътове за общуване (различни от старческите домове). В страната се популяризират и така наречените „жилищни проекти“ (Wohnprojekte). Това са форми на доброволна самоорганизация, в които в една жилищна сграда съседи от различни поколения общуват и си помагат взаимно. Например по-младите пазаруват на възрастните, които пък се грижат за децата, докато родителите са на работа.

Както в статията за предизборните програми и жените, и тук си поставям същите методологически ограничения.

Първо, концентрирам се само върху партиите и коалициите, които според различни предизборни проучвания имат шанс да влязат в следващия парламент. Второ, разглеждам само официално публикувани политически програми и платформи, а не позиции на политически лидери, медийни публикации и пр. Трето, анализирам само програми и платформи за парламентарните избори през 2021 г., а не от предишни кампании.

Цитатите от програмните документи ще бъдат представени без редакционна намеса.

Пенсионерите и хората с увреждания според ГЕРБ/СДС: По Мечо Пух – от всичко и по много

На 16 март, двайсетина дни преди изборите, управляващата партия ГЕРБ най-сетне публикува подробна предизборна програма от 125 страници и нещо. В нея темите за пенсионерите и хората с увреждания са широко застъпени, и то в изненадващо много измерения.* От една страна, похвално е, че по тези въпроси експертите на ГЕРБ, пишещи програми, са на висотата на съвременните тенденции. От друга страна обаче, ако за толкова години във властта ГЕРБ бяха работили в посока на повечето от тези предложения, щяхме да живеем в един много по-добър свят. Щяхме да се радваме на достъпна среда, нямаше да има протести на майки на деца с увреждания, пред възрастните хора щеше да има повече перспективи от увеличението на пенсията или „антикризисната“ добавка от 50 лв.

В началото на програмата се прави преглед на постиженията от предишния мандат на ГЕРБ. В него хората с увреждания не се споменават (обратното би било цинизъм). За пенсионерите става дума в няколко контекста. Първият е, че сред завръщащите се българи в родината в резултат на подобрената „икономическа конюнктура“ има и пенсионирали се. (Друг въпрос е, че с европейска пенсия в България не е лошо да се живее, и то не поради подобрената икономическа конюнктура, а тъкмо напротив.)

ГЕРБ се хвали и с увеличението на минималната и средната пенсия, както и, разбира се, с добавките от 50 лв. за пенсионерите в периода на пандемията от COVID-19. Споменава се и програма за ангажиране на учители в пенсионна възраст при недостиг, но това може да се разглежда и като проблем на образователната система, а не само като мярка в името на пенсионираните педагози.

Толкова за постигнатото, следват пожеланията.

За пенсионерите

ГЕРБ представя идеята за т.нар. „сребърна икономика“ за хора над 55-годишна възраст – „стимули за работодатели и лица в пенсионна или предпенсионна възраст за редовна или алтернативна гъвкава заетост, предприемачество, обучения по дигитални умения и др.“. Партията предлага различни възможности за работа на пенсионерите, както и единен информационен портал за пенсионирани специалисти. Редом с това – плавно покачване на възрастта за пенсия, стимули за пенсионно осигуряване в частни схеми, както и, разбира се, на размера на пенсиите.

Помислено е също за социалния живот и допълнителното образование на възрастните хора – превръщане на пенсионерските клубове в такива по интереси, по дигитална грамотност и „дигитални клубове“. Предлагат се и здравни алтернативи, като балнеолечение, телеасистенция, тоест наблюдение на статуса на възрастните и хората с увреждания в слабо населени райони. Както и покриване на разходите за очила и зъбни протези на възрастните.

За хората с увреждания

Освен гореспоменатата телеасистенция, от ГЕРБ предлагат множество мерки за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания, за интегрирани здравно-социални услуги за тях, за децата и институциите за хора с увреждания. Предвиждат се резидентна грижа и специализирани услуги, достъпна среда „чрез предоставяне на висококачествени помощни технически средства“. Предлагат се и стимули за работодателите, които наемат хора с увреждания и осигуряват достъпна среда за тях. Също така в раздела за безопасността по пътищата се предвижда „подобряване на безопасността на средата за придвижване на хора с увреждания“.

А докато инфраструктурата е „хубава, но не е готова“, както гласи популярната шега, ГЕРБ компенсират липсата ѝ с предложение за електронни административно-медицински услуги като част от идеите си за електронно управление. Това те наричат „проактивни услуги за лица с увреждания“.

В раздела за спорта се предлага „изграждане и реконструкция на терени и тренировъчни съоръжения за елитен и масов спорт и осигуряване на достъп за хората с увреждания“.

Управляващата партия има идеи и за социални и здравни услуги за хора с увреждания както в домашна среда (например домашни помощници и социални асистенти), така и в специализирани институции. Но в същото време предвижда закриване на институциите за хора с физически и умствени увреждания и реформа на резидентната грижа за тях.

Конкретно за децата с увреждания ГЕРБ предлага „разширяване мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца“. Тук влизат превенцията и ранната диагностика на заболявания, социален патронаж, консултативно-образователна платформа за подкрепа на млади родители (защо само млади – не става ясно). Управляващите обещават да инвестират в кабинети за терапия и рехабилитация в училищата, детските градини и центровете за специализирана подкрепа, както и да осигурят ресурси за деца и ученици със сензорни увреждания. Предвиждат се също програми за заетост за безработни родители, които отглеждат деца с увреждания.

В програмата на СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, единственото, което засяга пенсионерите, е предложението за запазване на размера на пенсионните вноски. За хората с увреждания нищо не се казва.

Пенсионерите и хората с увреждания според „БСП за България“: Кой ще ни даде пари (и работа в държавни гета)

Предполага се, че темата за социалната политика следва да е особено добре разработена в програмата на една лява партия. В предизборната платформа на БСП се казва:

Нашата цел в социалната политика е социална защита на човешкото достойнство, гражданските права и интересите на трудовите хора, младите, социално слабите и пенсионерите.

На практика обаче вижданията на партията по тези теми са крайно редукционистки. От Столетницата говорят за „възстановяване на справедливостта между поколенията“, която разбират единствено като „преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход за 2017 г.“. Защо точно за 2017-та, дали тази година е останала от предишна предизборна програма, или има друго основание, остава неясно.

В програмата на БСП става дума и за „защита на човешкото достойнство, гражданските права и интересите на хората с увреждания“. Предлага се създаването на „държавни социални предприятия“ за хора с увреждания, за да има къде да работят те. Според социалистите това би им гарантирало „независимост чрез правото на труд“ и „равноправни условия на труд“.

На практика обаче това предложение е крайно дискриминационно,

и то по няколко причини. Първо, вместо да се интегрират хората с увреждания в социалния живот и да се преодолява дискриминацията и стигмата към тях, те се гетоизират в отделни предприятия. Такива имаше по времето на социализма, но и тогава, както и сега, хората с увреждания по улицата и на „нормални“ работни места у нас са рядкост. Второ, тази мярка засяга само онези, които имат възможност да работят. Не всички хора с увреждания обаче са в състояние да упражняват труд. Понякога те имат нужда от специализирана подкрепа, но в БСП не изглежда да мислят в тази посока.

В коалицията „БСП за България“ влизат „Комунистическа партия на България“, „Нова Зора“, Политически клуб „Екогласност“ и Политически клуб „Тракия“. Нито една от тези партии няма актуална програма на сайта си.

Пенсионерите и хората с увреждания според „Има такъв народ“: Пенсионери обекти и личности с увреждания

В програмата на „Има такъв народ“ темите, свързани с пенсионерите и хората с увреждания, са разработени най-вече в раздела за социалната политика. В програмата на пенсионерите се гледа като на

обекти, които имат нужда от помощ и грижа, а не като на личности с цели и интереси отвъд оцеляването.

Повечето обещания се отнасят до увеличаване на пенсиите и осигуряване на други форми на материална подкрепа за възрастните хора с ниски доходи. Предлага се „осигуряване на жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата“. Той се постига не само с увеличение на пенсиите, а и с „ваучери за хранителни продукти, лекарства, енергия“.

Сред предизборните ангажименти е и пенсионна реформа „с цел намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите“, по-добро управление на капиталовия фонд и актуализация на пенсиите при всеки мандат. Част от пенсионната реформа е акцентът върху втория стълб на пенсиите, който за 15 години да стане равностоен на първия.

От „Има такъв народ“ предлагат и „прозрачно инвестиране на европейски средства в услуги за възрастни хора“ с тримесечна отчетност, както и публична национална карта за състоянието на домовете за възрастни хора. Обещават и подобрени 24-часови услуги за възрастни хора и патронажна грижа.

За разлика от пенсионерите, хората с увреждания се представят в програмата на „Има такъв народ“ и като личности.

От партията обещават „ограничаване на стигмата „човек с увреждания“ и на крайните нива на изолация на хората с увреждания“. Те предлагат да се постави фокус върху способностите и развитието на хората с увреждания, за да се разширят възможностите за реализацията им на пазара на труда, както и да се разшири обхватът на личните асистенти. Предвижда се и по-добър механизъм за месечни надбавки, но не става ясно какъв.

Предлага се също разграничение между определянето на нетрудоспособност от поставянето на медицинска диагноза при ТЕЛК комисиите, както и спиране на злоупотребите с ТЕЛК и преразглеждане на програмите за социално предприемачество с лица с увреждания. Последните две предложения звучат по-скоро като закани, но незнайно към кого. Обещава се и данъчно облекчение за лицата с увреждания, както и ваучери за хранителни продукти за семейства с лица с увреждания, които са с ниски доходи.

В раздела за здравеопазването се споменава идеята за закон за психично здраве и „създаване на регионални Центрове за Психично Здраве в рамките на доболничната здравна система“. Не се обяснява обаче какви са целите на този закон и тези центрове.

Пенсионерите и хората с увреждания според ДПС: Terra incognita

Дали и какви политики, свързани с пенсионерите и хората с увреждания, ще защитава ДПС в следващия парламент, не може да се каже. На сайта на Движението е публикуван преамбюл към предизборната програма, както и основните ѝ приоритети. В него не става дума за нищо, свързано с пенсионерите и хората с увреждания.

Пенсионерите и хората с увреждания според „Демократична България – обединение“: Личности с индивидуални потребности

В предизборната програма на „Демократична България“ (коалиция на „Демократи за силна България“, „Да, България“ и „Зелено движение“) за пенсионерите и хората с увреждания става дума в няколко раздела. Те нерядко се споменават заедно, затова тук няма да ги разглеждам отделно.

В раздела „Икономически мерки за излизане от кризата“ бедността се определя като „хроничен проблем в България от десетилетия“. Споменати са пенсионерите, „които са принудени да живеят в мизерия“. ДБ обещава „увеличаване на размера на средната пенсия до 1000 лв. до края на мандата при спиране на кражбите на държавни средства и при провеждане на нужните реформи за растеж на икономиката“.

В частта „Здравеопазване и здравословен начин на живот“ се призовава за изпълнение на задължението на държавата да осигурява здравно гражданите, за които е поела ангажимент, включително пенсионерите.

За пенсионерите и хората с увреждания се говори най-вече в раздела за социалната политика. Прави впечатление впрочем, че се говори за „възрастни хора“, а не за „пенсионери“, тоест показва се, че на възрастните се гледа не само като на получатели на пенсия. В началото на раздела се резюмира философията на ДБ за това какво е съвременна социална политика:

Модерната социална политика взима под внимание индивидуалните потребности и начина на живот на хората. Тя има дългосрочна перспектива и обхваща човешкия живот във всички негови фази – от ранно детство до напреднала възраст.

От ДБ предлагат отделно министерство, с което да се гарантира „интегриран и систематичен подход“ към децата и семействата, включително възрастните хора. Коалицията обещава финансови стимули за включването на възрастните и хората с увреждания в пазара на труда.

В подраздела „Бъдещето на грижата“ в прав текст се казва как ДБ си представя възрастните и хората с увреждания:

Възрастните хора и хората с увреждания са ценна част от нашето общество. Техният житейски опит, съвети и възможности на трудовия пазар са важни за страната ни и не бива да бъдат разпилявани. Нашата цел е те да участват възможно най-дълго активно в обществения и трудовия живот, а когато това не е възможно, да им бъдат гарантирани качествена грижа и достоен живот.

От ДБ обръщат внимание върху липсата на цялостна политика и законовата неуреденост на предоставянето на грижа у нас, което „не е финансово обезпечено и продължава да се намира в зоната на „ничията земя“, на границата между здравното осигуряване и социалното подпомагане“. В резултат много хора в трудоспособна възраст са принудени да се откажат от работата си, за да се грижат за възрастни и болни близки, което поставя солидарността между поколенията в опасност.

Коалицията предлага дългосрочната грижа да се обособи като самостоятелен осигурителен риск и да се обучат специалисти, които да я практикуват, за да се осигури качествен живот на нуждаещите се от нея и на близките им. Обещава се и „комплексна подкрепа“ за семейства, които се грижат за деца със специални потребности, хронични заболявания или увреждания.

Сред предложените мерки са работеща мрежа в цялата страна за предоставяне на социални услуги в общността, в домашна среда и резидентна грижа, политики за предоставяне на помощни средства, реабилитация, подкрепа за социалната реализация и адаптация на хората с увреждания. От ДБ въвеждат като приоритети и теми като

отпадането на запрещението (законопроектът за което буксува от години), стандарти за палиативни грижи и специална подкрепа за пациентите с деменция.

Коалицията си поставя за цел България да се специализира в „сребърната икономика“ и да стане предпочитано място за заселване на възрастни от цял свят.

Пенсионерите и хората с увреждания според „Изправи се! Мутри вън!“: Реформи, подкрепа и включване

„Изправи се! Мутри вън!“ е коалиция между „Изправи се.БГ“, „Отровното трио“, Движение „България на гражданите“, „Движение 21“ и „Волт“. На 18 март общата предизборна програма на коалицията беше публикувана на сайта на „Изправи се.БГ“. Затова в тази статия анализирам нея, а не 70-те мерки на платформата на Мая Манолова**.

По отношение на пенсионерите „Изправи се! Мутри вън!“ предлага преизчисляване на пенсиите спрямо осигурителния доход към 2016 г. (странно защо, след като сме 2021 г.) и увеличение всяка година, докато в края на мандата минималната пенсия стане повече от 500 лв. Коалицията се застъпва за пенсионен модел, при който работещите са стимулирани да се осигуряват върху реалните си доходи, и за прозрачност на управлението на пенсионните фондове. Обещава и да намери законово решение за пенсионните осигуровки на българите в чужбина.

В програмата намира място идеята от „70-те мерки“ на „Изправи се.БГ“ за ревизия на управлението на Бойко Борисов, която включва и Сребърния фонд, както и пенсионните дружества. Предвижда се и „подкрепа на пенсионерските семейства с акцент върху самотните възрастни хора чрез създаване на подходяща социална инфраструктура за облекчаване на тяхното ежедневие и социалното им включване“, както и ваучери за грижа за нуждаещи се възрастни хора, хора с увреждания и специални потребности.

Конкретно за хората с увреждания от „Изправи се! Мутри вън!“ са за запазване на данъчните преференции за родители на деца с увреждане, както и на семейните помощи за такива деца. Те предлагат помощите за деца, включително за такива с увреждания, да се изплащат „до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“. Както и „създаване на гъвкава система за включване на децата със специални образователни потребности в масовото училище, като се ангажират родители и специалисти в този процес“.

В програмата се обещава да се възстановят текстовете от Закона за личната помощ, гарантиращи достойно заплащане на личните асистенти и предоставяне на лична помощ след оценка на индивидуалните потребности. Тази част от закона беше отменена в края на 2020 г. Предвижда се и осигуряване на лична помощ на нуждаещите се деца и възрастни хора с увреждания, реформа на системата на ТЕЛК, мерки за осигуряване на заетост на тази категория хора, така че те да могат да използват потенциала си.

Изрично се споменава достъпната градска среда. Според „Изправи се! Мутри вън!“ трябва да се инвестира в социални услуги, насочени към нуждите на хората с увреждания „от информация, социално подпомагане, здравеопазване, лични асистенти, домашен социален патронаж“. От коалицията смятат, че е необходимо ново поколение социални служители, „които да са адекватни на съвременните нужди от социални услуги и които работят в пряка координация със здравната и образователната системи“.

Пенсионерите и хората с увреждания според ВМРО: Залог в борбата за други цели

Ако някой в напреднала възраст чете демографската програма на ВМРО, направо ще се почувства виновен, че е жив. В нея на увеличаването на дела на хората в пенсионна възраст се гледа като на тежест, застрашаваща „самите устои на обществото“, а целта на тази реторика е да се осъзнае необходимостта „българките“ да раждат повече деца. От тази седмица обаче ВМРО има нова предизборна програма, в която за пенсионерите се казват и други неща.

„Войводите“ се хвалят, че като участници в управлението са повишили минималната пенсия до 300 лв., и обещават да увеличат средния ѝ размер до 700 лв. Предвиждат ваучери от 70 лв. на месец за лекарства за бедни пенсионери и хронично болни българи, както и ваучери по 100 лв. за почивка в български курорти „за всеки български пенсионер, работещ, студент или ученик“. ВМРО предвижда и пенсионерите, наред с учениците и студентите, да могат да посещават премиерни театрални постановки „на символични цени“. В програмата се казва:

Осигуряването на активен живот на възрастните хора трябва да гарантира достъп до качествено здравеопазване, учене през целия живот, възможност за работа, участие в социалния, културен и обществен живот, условия за спорт, туризъм и др.

Предлаганата от ВМРО социална политика включва и хората с увреждания в качеството им на представители на уязвими групи. Няма подробности как точно става това, но има идея филмите да станат достъпни за хора със слухова загуба.

От ВМРО предвиждат „Закон за защита правата и интересите на възрастните хора“, чрез който да се гарантира социалното подпомагане на пенсионери под прага на бедността. Уточнява се, че пенсиите им трябва да са от „трудова дейност“, да не би случайно да се облагодетелства и някой, който не е работил.

Партията на Красимир Каракачанов обещава да приеме „нов Кодекс за социално подпомагане“ като „средство срещу социалния паразитизъм“ (с това понятие в реториката на ВМРО се визират ромите). Този кодекс има за цел да отмени Закона за социалните услуги, на който ВМРО отдавна е вдигнал мерника, и да „ревизира всичките му скандални за родителското движение разпоредби“. От кодекса се очаква и да „гарантира адекватна подкрепа на хората с увреждания“, но не се уточнява каква точно.

ВМРО лансира и закриване на Държавната агенция за закрила на детето и „създаване на Агенция за защита на децата, семейството, възрастните хора и хората с увреждания“. С предложението за тази агенция и новия Кодекс за социално подпомагане партията последователно прокарва идеята си, че детето не е отделен субект, и въвлича в това и възрастните хора, и хората с увреждания.

В обобщение може да се каже, че тъй като

темите за пенсионерите и хората с увреждания не са обект на дезинформационна кампания,

политическите сили, които имат шанс за парламентарно представителство (конкретно тези от тях, които имат програми), са в състояние да генерират разнообразни и нерядко смислени предложения. Характерът на предложенията не зависи особено от това дали съответният политически субект се позиционира вляво или вдясно. По-скоро зависи от широтата на политическия (и човешкия) хоризонт, компетентността на екипа, разработил една или друга част от предизборната програма, както и от конкретните цели, които една партия или коалиция си поставя.

Разбира се, няма гаранция, че предложените идеи ще излязат извън сферата на красивите обещания, ако на предлагащите се даде власт. Да не забравяме, че мизерията и социалната изолация са всекидневие за възрастните хора и за хората с увреждания от десетилетия. Както и че отношението конкретно към хората с увреждания у нас като че ли никога не е било като към равноправни човешки същества. Но пък политическите предложения по принцип нямат смисъл, ако никой не търси отговорност за изпълнението им.


За читателите, които се интересуват от темата в предишната статия за жените в предизборните програми:

* В цялата програма на ГЕРБ не се говори за жени и полове. Веднъж се споменават самотните майки и веднъж – майчиното здравеопазване.

** В програмата на „Изправи се! Мутри вън!“ има изрично споменаване на равнопоставеността: „Постигането на реална равнопоставеност между жените и мъжете чрез създаване на гаранции в сферата на законодателството, институциите и механизмите. В обществото ни има нарастваща дискриминация по полов признак спрямо жените по отношение на професионалното ориентиране, професионалната реализация и заплащането на труда.“

Искате да четете повече подобни статии?

Включете се в месечната издръжка на медията с дарителски пакет. „Тоест“ е жив единствено благодарение на вас – нашите будни, критични и верни читатели.

Подкрепете ни