Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?

Частичен отговор на тези въпроси може да се получи след анализ на предизборните програми и платформи. Частичен, защото не всички партии и коалиции, които се борят за място в следващия парламент, имат публикувана програма или платформа на сайта си.

При този анализ си поставям няколко ограничения.

Първо, концентрирам се само върху партиите и коалициите, които според различни предизборни проучвания имат шанс да влязат в следващия парламент. Целта на това ограничение е резултатът от анализа да е медийна статия, а не академичен доклад.

Второ, разглеждам само официално публикувани политически програми и платформи, а не позиции на политически лидери, медийни публикации и пр. Защото те може да са казани в определен контекст и да не изразяват официалното становище на партията или коалицията.

Трето, концентрирам се само върху програми и платформи за парламентарните избори през 2021 г. Причината за това е, че се случва политическите субекти да променят позицията си по дадена тема, понякога и на 180 градуса. Достатъчно е да си припомним, че преди скандала за Истанбулската конвенция БСП подкрепяше този документ на Съвета на Европа.

Цитатите от програмните документи ще бъдат представени без редакционна намеса.

Жените според ГЕРБ/СДС: Неизвестно какво и майки

С какви политики по отношение на жените ще се ангажира управляващата в момента партия ГЕРБ? Отговор на този въпрос, за съжаление, няма. Към редакционното приключване на броя, близо три седмици преди парламентарните избори, ГЕРБ няма актуална предизборна програма, публикувана на сайта си. Там последната програма е от изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Коалиционният партньор СДС има кратка платформа за приоритетите си в 45-тото Народно събрание. В нея думите „жена“ и „пол“ не се споменават. Единственото, което има отношение към жените в качеството им на майки, се намира на последното седмо място в раздела „Политика по доходите“:

СДС ще работи за това, през 2-та година от майчинството паричното обезщетение да се определя в размер на 80 на сто от брутното трудово възнаграждение за последните 24 месеца.

Когато се говори за майчинство, се предполага, че то засяга само майките, не и бащите. По тази логика според СДС само от майките се очаква да останат вкъщи и да гледат децата си през първите им две години.

Жените според „БСП за България“: Майки

За предстоящите избори БСП е публикувала подробна платформа от 30 страници на сайта си.

От една лява партия е логично да се очаква да застъпва идеите за равенство на жените на работното място и в политиката. Нищо такова не може да се види обаче в платформата на БСП.

За Столетницата жените са политическа тема единствено доколкото са майки, които имат нужда от пари. В раздела за социалната политика има предложения в този контекст. Предвижда се увеличаване на сумата за майчинство до размера на минималната работна заплата. От тази мярка се очаква да се възползват „60 000 майки“. От БСП предлагат да се увеличи и еднократната помощ за „майки студентки“. Очевидно социалистите дори не си представят, че е възможно и някои бащи да искат да излязат в родителски отпуск или че е възможно да има например самотни бащи студенти.

Освен БСП в коалицията „БСП за България“ влизат „Комунистическа партия на България“, „Нова Зора“, Политически клуб „Екогласност“ и Политически клуб „Тракия“. Нито една от тези партии няма актуална политическа програма на сайта си.

Жените според „Има такъв народ“: Млади майки студентки със свръхестествени способности

В предизборната програма на „Има такъв народ“ за жени също не се говори, а майките се споменават веднъж в раздела „Социална политика“:

Осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити от държавата.

Освен че жените са приоритет на „Има такъв народ“ само доколкото са майки и редовни студентки до 25-годишна възраст, които си вземат изпитите, към тях има и други условия. Средствата за тях се предвиждат в контекста на осигуряването на „подкрепа за семействата на пълнолетни родители с активни осигурителни вноски за 8-часов работен ден за първо, второ и трето дете“.

В България държавата поема здравните осигуровки на студентите до 26-годишна възраст, но за да се осигуряват за труд на пълен работен ден, те трябва и да работят на пълен работен ден. Така че ако една жена е под 25 години, пълнолетна, редовна студентка е, работи по 8 часа на ден и в същото време гледа дете, може да се възползва от предложената мярка на „Има такъв народ“.

Всъщност има и още едно условие – майката да е биологична, а не осиновителка. „Има такъв народ“ възприема подхода на ВМРО за фаворизиране на биологичните родители. Предлаганите от тях промени целят „по-лесно отглеждане на деца в биологично семейство“.

Жените според ДПС: Terra incognita

Дали и какви политики, свързани с жените, ще защитава ДПС в следващия парламент, за съжаление, няма как да знаем. На сайта на Движението е публикуван преамбюл към предизборната програма, както и основните ѝ приоритети. В този кратък документ не става дума за нищо, свързано с жени.

Жените според „Демократична България – обединение“: Майки и жертви на насилие

„Демократична България“ обединява партиите „Демократи за силна България“, „Да, България“ и „Зелено движение“. Коалицията има обща предизборна програма. В нея жените присъстват по два начина – като жертви на домашно насилие и с детеродните си функции.

В раздела „Сигурност и обществен ред“ се споменава домашното насилие в контекста на битовата престъпност:

Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово обезпечаване за работа по програми с жертви на престъпления, домашно насилие и наркотици и др.

Разделът, посветен на социалната политика, включва част конкретно за насилието над жени и деца:

Ще подобрим и разширим обхвата на услугите за осигуряване на закрила на децата и жените жертви на насилие, като ще акцентираме и върху превенцията.

От една страна, в програмата на „Демократична България“ се признава наличието на домашно насилие в България, както и фактът, че то е преобладаващо над жени и деца. От друга страна обаче,

насилието над жени се тематизира като форма на битовата престъпност, а не като насилие, основано на пола.

В предизборната програма на ДБ не се говори за майки, но жените присъстват – било като част от семейство, било с детеродните си способности. В частта за социалната политика има и предложения за семействата с репродуктивни проблеми и бременните жени:

Ще разработим механизми за поемане от НЗОК на лечението и инвитро процедурите за всички семейства с репродуктивни проблеми. Ще предложим и въведем общовалидни високи стандарти в пренаталната грижа и грижата за бременните жени.

Репродуктивното здраве се споменава и в раздела „Демографска политика“:

Поемане от НЗОК на всички необходими репродуктивни процедури, както и на пълния пакет медицински услуги, касаещ женското здраве.

Защо от ДБ са загрижени само за женското здраве, а не и за мъжкото? Вярно е, че от социалнозначими заболявания, като рак на маточната шийка, страдат жените (без да броим трансхората). Заболявания на простатата обаче, включително злокачествени, не са рядкост при мъжете. Освен това продължителността на живота на мъжете е по-ниска от тази на жените. Отговорът на този въпрос е, че в случая

под „женско здраве“ се има предвид репродуктивното здраве,

иначе това предложение нямаше да е част от демографската политика. Тоест жените трябва да са здрави, за да раждат. Не че няма и мъже с репродуктивни проблеми, но за безплодието традиционно се обвиняват жените.

Жените според „Изправи се! Мутри вън!“: Казва ли ти някой?

„Изправи се! Мутри вън!“ е коалиция между „Изправи се.БГ“, „Отровното трио“, Движение „България на гражданите“, „Движение 21“ и „Волт“. Коалицията няма общ сайт и обща програма. Други коалиции, например „ГЕРБ – СДС“ и „БСП за България“, също нямат, но при тях е ясно коя партия е водещата. Това не може да се каже за „Изправи се! Мутри вън!“, чиито съставни части имат различни мнения по редица въпроси.

От всички партии в коалицията само „Изправи се.БГ“ има нещо като актуална предизборна програма – 70 мерки за осъществяване в 45-тото Народно събрание. Никоя от тях не се отнася до жените.

Жените според ВМРО: Затворени в семейството майки

Едно от методологическите ограничения на тази статия е да се анализират само предизборни програми, разработени конкретно за предстоящите избори. Трудността при ВМРО е, че не може еднозначно да се установи кое от всичко, публикувано на сайта им, е предизборната им програма. А „войводите“ твърдят, че имат такава и че в нея „българската жена, семейството и неговата съвременна идентичност“ са приоритет.

Този акцент не е изненадващ, като се има предвид, че в листите си ВМРО са поканили представители на ултраконсервативната религиозна организация с „патриотичното“ име „РОД Интернешънъл“, която имаше дейно участие в кампаниите срещу Истанбулската конвенция, Стратегията за детето и Закона за социалните услуги. А тези кампании успяха да наложат дневния ред на ВМРО. Така че РОД и ВМРО са двете страни на една и съща монета.

В сайта на ВМРО има два недатирани програмни документа. Единият се нарича „Програма“, другият – Демографска програма „България 2050“. Може би по този начин от партията демонстрират, че не мислят „на дребно“, а хоризонтът им се простира далеч отвъд следващия парламентарен мандат.

В документа „Програма“ не се говори за жени или за майки. Единствената препратка към темата е свързана с демографската програма на партията, ключова политика в която са „икономически стимули за младите образовани семейства да имат деца и лечение на безплодието“. Дотук разбираме, че и ВМРО като „Демократична България“ ще осигурява лечение за безплодието. И като „Има такъв народ“ иска родителите да са образовани. От партията акцентират върху демографията, защото смятат, че „демографската катастрофа е най-сериозната заплаха за България“. Така ВМРО на практика свежда политиката до демографията.

В демографската програма на ВМРО вече става дума за жени, и то не за какви да е жени, а за „българки“:

Едва 16 % от българките искат да имат само едно дете, 70 % желаят 2, а 12 % – 3 или повече деца. Факт е, че много жени са отложили своите раждания поради липса на ясна перспектива както за своята реализация в България, така и за реализацията на своите деца. Държавата трябва да работи за подпомагане на демографската компенсация. Целта на българската демографска политика трябва да е насочена към групата жени, които искат да имат две деца. [Акцентът е на ВМРО – б.р.]

Според националистическата партия най-важно е да се раждат деца, което те наричат „пронаталистична политика“. Но за да е възможна тя, мястото на жените в обществото трябва да се промени:

Това изисква обаче преразглеждане и преоценяване на ролята и статута на жената в семейството, на нейните цели и интереси в икономическия и социален живот.

Тоест ролята, статусът и целите и интересите на жената трябва да се сведат до това тя да бъде майка, а не да има други претенции, които да пречат на тази нейна роля. Ако може – да се премахнат и разводите, които според ВМРО са причина за кризата на „българското семейство“.

В демографската програма не се говори директно против абортите, но се правят внушения, които могат да се интерпретират и в този дух, например:

Необходимо е така да се промени цялото репродуктивно поведение и култура на властта и населението, за да може обществото да осъзнае полезността на децата и в количествено отношение да повиши техния брой.

Да обобщим. Това, което искат основните политически субекти у нас за жените, е

да раждат деца, да си ги гледат и в най-добрия случай – да не бъдат бити.

В началото на 20-те години на ХХI век политическото разбиране за жените у нас не просто не е съвременно, ами е предмодерно. Като изключим изискването жените да са образовани, но то е не за друго, а за да се ограничи социалната подкрепа за жените без образование, които според господстващите у нас стереотипи са от ромски произход. На жената у нас ѝ се дава дори висше образование да учи, разбира се, ако роди още като студентка. Какво би могла да прави една жена с образованието си, ако единствената ѝ социална роля е да бъде майка? Освен да си учи детето вкъщи, няма какво.

ВМРО изговаря тази представа за жената най-директно. Останалите политически партии, чиито програми присъстват в този анализ, вероятно не желаят толкова ограничена роля за жената. Просто другите ѝ възможни роли – професионални, политически и пр. – не са им политически приоритет. Дори тогава, когато се ръководят от жени. И систематично избягват всичко, което на английски се превежда с gender. Равенството между половете не е тема, а актуален в много страни въпрос като правото на полово самоопределение у нас е табу.

ВМРО е на прага да влезе в следващия парламент. Но в известен смисъл партията вече е спечелила. Защото е успяла да наложи дневния си ред по начин, по който никой политически субект да не смее да ѝ противоречи, и да подчини другите партии да възпроизвеждат нейната реторика от страх да не кажат нещо „непопулярно“ и „да не загубят избиратели“.

От това особено потърпевши са жените (и децата, които не са тема на тази публикация). Щетите ще се забелязват толкова повече, колкото повече приоритетите, засягащи жените, се превръщат в действащи политики.

Може ли да бъде друго? Може, ако някой политически субект се сети, че работата на политиката е да отстоява интересите на определени социални групи, а не да изговаря това, което си мисли, че хората искат да чуят. А повече от половината избиратели са жени. Поне докато в България жените имат право на глас. Защото то не е нужно, ако от жената се иска единствено да ражда деца.

Заглавна снимка: Кадър от сериала „Разказът на прислужницата“ по едноименния роман на Маргарет Атууд. Източник: Victoria Pickering / Flickr

Искате да четете повече подобни статии?

Включете се в месечната издръжка на медията с дарителски пакет. „Тоест“ е жив единствено благодарение на вас – нашите будни, критични и верни читатели.

Подкрепете ни