На 1 август нашият проект „Тоест“ навърши пълни шест месеца. Рано е да празнуваме рожден ден, но пък е подходящо време отново да се отчетем пред вас.

И трябва да започнем с едно сърдечно „Благодарим!“ на онези 80 души, които с по-малки или по-големи суми ежемесечно подкрепят „Тоест“ с абонаментни дарения. През юли сумата от тези постъпления за първи път надхвърли 2000 лева. Разбира се, благодарим и на еднократните ни дарители – всяка подкрепа от ваша страна ни окуражава и обнадеждава. Най-важното за нас е, че с всеки следващ месец, макар и с мъничко, редовно подкрепящите проекта ни се увеличават, а не намаляват. Абонаментните дарения ни дават възможност да измерваме дали печелим, или губим доверие, както и ни ориентирaт какви приходи може да очакваме през следващия месец и по този начин да планираме по-прецизно разходите си.

Трябва да благодарим и на авторите ни, които предоставят някои от материалите си безвъзмездно, като жест на подкрепа за проекта. Инициаторите на „Тоест“ до този момент също даряваме всяко свое усилие в името на това медията ни да продължи да съществува и да се развива.

От 1 юли взехме решение да станем седмичник, защото така сме по-близо до началната ни представа за форма̀та, който искаме да следваме, а и ни дава възможност да предложим по-премерено и концентрирано съдържание. Няма да крием, че все още ни е много трудно и не очакваме това скоро да се промени, но не се отказваме. Вярваме, че „Тоест“ носи смисъл и стойност и заслужава мястото си в българското медийно пространство. Бихме искали да можем да предлагаме повече от всичко, както и разнообразни журналистически формати, но трябва да съобразяваме възможностите и бюджета си, затова най-важната ни цел засега е да умножим доверието, което вече имаме.

Още веднъж ви благодарим за подкрепата. Разчитаме единствено на вас.