Известният като „Голям транспортен проект на Пловдив“ не функционира в завършен вид и това е видно за всички. В масовия транспорт все още не е въведена системата за електронно таксуване, а таблата на спирките са с непълна и недостоверна информация. Тоест не работят основните елементи от поръчката „Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт“, възложена на испанската фирма „Индра системас“.

Въпреки това още в края на 2015 г. Община Пловдив обяви договора с „Индра системас“ за изпълнен в срок и в пълен обем, а на изпълнителя е платена сумата от 16 308 385 лв. без ДДС. Не бяха поискани неустойки за поредицата от фалстартове на системата.

Къде е грешката? Дали е в изпълнителя, който е внедрил технически неизправна система, или в Общината, която не успява вече повече от две години да въведе новостите? До отговора може да се стигне само след обстойна проверка на факти и документи, която Общината възпрепятства с всички стандартни методи – отказва достъп до информация и отговаря формално и подвеждащо на журналистически въпроси.

Искате да четете повече подобни статии?

Включете се в месечната издръжка на медията с дарителски пакет. „Тоест“ е жив единствено благодарение на вас – нашите будни, критични и верни читатели.

Подкрепете ни