Цвета Петкова

Цвета Петкова

1 публикация

Завършила е социална и културна антропология. Част е от експертния екип на Националната мрежа на здравните медиатори. Авторка и съавторка на обучителни програми за работа в мултикултурна среда.

„Кармен“ – далече, далече…
Цвета Петкова

„Кармен“ – далече, далече…

От повече от 20 години Цвета Петкова работи за развитието и социалното включване на ромските общности. Заедно с проф. дсн Майя Грекова (дългогодишна преподавателка по социология в СУ „Св. Климент Охридски“ и авторка на редица монографии, учебници, научни статии и студии, както...

Успешно се абонирахте за имейл бюлетините на „Тоест“
Влязохте успешно! Добре дошли!
Великолепно! Регистрацията ви е успешна.
Готово! Вашият имейл е обновен.
Вашият линк е изтекъл
Чудесно! Сега проверете пощата си за линк за влизане.