Днес, в първия почивен ден от дългия уикенд около националния празник, край Алепу кипи усилен труд. Над строежа се извисяват поне две бетонпомпи, а бетоновози непрекъснато пристигат и напускат строежа. На една от снимките, които направихме на място, се вижда, че рамото на бетонпомпата е над основите на уж спрените от строителство сгради, а до нея бетоновоз подава материал. От друга снимка пък се вижда как вече разтоварил бетоновоз изхвърля остатъчното количество материал и отмитата циментова вода в сервитута на общинския път в резервата.

Строителство край Алепу
Бетоновоз изхвърля остатъчни материали и отмитата циментова вода край общински път
Бетоновоз изхвърля остатъчни материали и отмитата циментова вода край общински път
Строителство край Алепу

На 1 февруари 2019 г. РДНСК – Бургас, обяви, че ще разпореди на Община Созопол да спре строителството на нов туристически комплекс до т.нар. Шофьорски плаж до Алепу, започнато в отклонение на разпоредбите на Закона за устройство на териториите. На 12 февруари ДНСК анонсира, че е направена допълнителна проверка поради съмнения за възобновена работа, но е констатирала, че се извършват дейности само по брегоукрепителното съоръжение, за които не се отнася разпоредбата от началото на месеца. Под възбрана е само строителството на втория етап от проекта, включващ туристическите сгради.

Дори и институциите да размиват темата и да си прехвърлят отговорностите, усилената активност на строителите и циркулиращите бетоновози през почивните дни буди обосновани подозрения за нарушения или прикриване на нередности от страна на строители и инвеститор.

Снимки: © Тоест

Искате да четете повече подобни статии?

Включете се в месечната издръжка на медията с дарителски пакет. „Тоест“ е жив единствено благодарение на вас – нашите будни, критични и верни читатели.

Подкрепете ни