Като част от поколението деца в България, израснали в средата на 90-те години, имах достъп до разнообразни истории – руски приказки в томове, останали от епохата на социализма, български разкази с битово-поучителен оттенък и навлизащите американски екранизации на класически немски приказки. Любими ми бяха обаче разказите на Братя Грим и мрачните истории на Вилхелм Хауф, черпещи вдъхновение едновременно от романтизма на XIX век и ежедневието в изолираните немски провинции. Спомням си как прекарвах множество часове да чета за непристъпните дебри на Schwarzwald („Черната гора“), в които трагични персонажи като Петер Мунк откриват, че богатството и славата са без значение, когато си заменил сърцето си със студен камък след сделка с дявола.

След края на детските ми години, в продължение на две десетилетия не се бях интересувал от приказки, докато един пролетен ден през 2018 година разбрах, че в програмата на „Пловдив  – Европейска столица на културата“ е включено събитие със загадъчното име „Шепоти от родопски приказки“. В опит да разбера какво се крие зад това заглавие, през последните две лета прекарах няколко уикенда в селата Бойково и Добралък, където френската трупа Théâtre des Chemins („Театър на пътеките“) заедно с артисти от България и шест други държави творяха общия си проект.

Читалище „Иван Вазов“ в с. Добралък
Читалището на село Добралък
Село Добралък
Село Добралък
Къща в село Бойково
Къща в село Бойково
Село Бойково
Село Бойково

Създаването на представление се оказва сложен и продължителен процес. Започва с опознаване между участниците, които са представители на различни култури и изпълнителски школи. Всички живеят заедно и докато дните преминават в практически обучения и изследване на околни местности, вечер се споделят песни, музика и импровизирани етюди. Провеждат се десетки часове интервюта с жители на селата, а целият процес завършва със зрелищен спектакъл, включващ разказване на приказки, изпълнение на традиционни песни (понякога на няколко езика едновременно) и въздушна акробатика сред вековните дървета.

Представленията наистина могат да се нарекат уникални, защото се планират според даденостите на заобикалящата природна среда, в разказите се вплитат местни легенди, а герои са жителите в Добралък и Бойково на младини. В съботните и неделните следобеди зрителите следват артистите на разходка, която криволичи по малки улички, покрай вековни къщи от камък и кирпич, сред ливади и гъсти широколистни дъбрави. В края на театралните спектакли, продължаващи между два и три часа, еднакво въодушевени и развълнувани изглеждат децата, родителите им и възрастните зрители от околните села.

Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки

В разговорите ми с Десислава Стоянова и Геника Байчева от българския партньор на проекта – Сдружение „Открити пространства“, разбрах, че разказваческата традиция е запазена във Франция като отделен жанр в изпълнителското изкуство. Артистите от Théâtre des Chemins идват от региона Ардеш, който се намира в югоизточната част на страната, между Лион и Монпелие, и се отличава със съчетание от живописни долини, средновисоки планини и плата с нестихващи ветрове.

Идеята за пренасяне на френски истории и преплитането им с родопски фолклор се заражда през 2012 г. като част от първата апликационна книга на Пловдив за Европейска столица на културата, още докато Геника Байчева и Емил Миразчиев отговарят за артистичната програма на общинската фондация. За разлика от други кандидати, Пловдив участва самостоятелно, без да включва околните региони, и концепцията на „Шепоти от родопски приказки“ дава възможност за представяне на непознати в града традиции и обичаи, които се загубват със смяната на поколенията и обезлюдяването на селата.

Екипът на проекта търси в продължение на седмици подходящи места за събитията и открива готовност за сътрудничество в администрациите на общините Куклен и „Родопи“, където се намират двете села. Геника и Десислава ми разказват, че в България са запазени стотици читалища, които са изключително важни в ролята на пазители на нематериалното културно наследство в малките населени места, особено в отдалечени и планински региони.

Секретарка на читалището в Добралък е Марияна Христева, жена с огромна усмивка и нестихваща енергия, която оказва незаменима помощ на артистите за провеждане на репетиции и осъществяване на контакт с местните хора. Международни партньори съдействат за осигуряване на част от необходимото финансиране на проекта, например сдружение Cricao от Тулуза, което дарява значителна сума и провежда кулинарна работилница в Бойково, съчетаваща френската и родопската кухня.

Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки

Докато сме седнали на дървена маса пред възстановената фасада на ресторанта в центъра на Бойково, сред глъч на български, френски и английски език обсъждаме какъв е дългосрочният ефект от подобни събития и дали финалът на представленията не оставя празнота в създаваната в продължение на две години социална тъкан. Десислава споделя, че екипът на проекта е дискутирал многократно този въпрос, включително в контекста на скорошното приключване на календара на „Пловдив ЕСК 2019“, и се надяват, че положителният ефект е по-силен от евентуални негативни въздействия.

Присъствието на млади хора има съживяващо действие за откъснати села като Добралък, където последните значими общностни събития, с изключение на ежегодните събори, са се провеждали преди години. От друга страна, популяризирането на изкуството на разказване на приказки в България съдържа потенциал да доведе до последващо сътрудничество между артисти от различни държави, повечето от които се срещат за първи път именно в Родопите.

Геника насочва разговора към забравеното богатство на автентичния родопски фолклор. По време на социализма определени мотиви в народното творчество, често свързани с новите взаимоотношения в селата и кооперативния труд, се извеждат на преден план, а вековни традиции се неглижират. В изследователската част на проекта, подпомогната финансово от Национален фонд „Култура“ и проведена в Добралък през юли 2019 г., чрез продължителни разговори с жители на селото участниците научават повече за местните легенди, предания и традиции, които представят в театрална форма. Това е и причината по време на спектаклите авторският поглед върху фолклора да се различава ярко от придобилите популярност през последните години патриотарски изпълнения. Публиката на „Шепоти от родопски приказки“ е впечатлена и аплодира личните истории, вплетени между песни и приказки, които пресъздават връзките между живота на предходните поколения и настоящето в селото.

Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки
Шепоти от родопски приказки

За финал коментираме централизацията на изкуството – проблем, който е силно изразен в България, защото огромна част от културните събития се провеждат на няколко места в големите градове. Затова в концепцията на „Пловдив ЕСК 2019“ се предвиждат артистични прояви не само в крайните квартали на града, но и в отдалечени села като Бойково и Добралък. Намирането на зрители, различни от обичайните, има сплотяваща роля за малките общности, като за успеха на този аспект от проекта голямо значение изиграват и читалищата. Геника говори за ролята им на културни центрове, които съхраняват фолклорното богатство и свързват местните хора, но и за наличната сградна инфраструктура, която предоставя възможност да се представят съвременни спектакли и концертни изяви във всяко българско село.

Екипът на „Шепоти от родопски приказки“ няма готов отговор на въпроса дали и в каква форма ще продължи проектът след края на 2019 г., но ми разкриват, че в процеса на търсене вече са се зародили идеи като краудфъндинг кампания с изложба на снимки от представленията. За мен остава единствено да си пожелая и други общности да имат щастието да бъдат едновременно вдъхновение, публика и участници в спектакли, пренасящи в България традициите от региона Ардеш.

Снимки: © Георги Велев

Искате да четете повече подобни статии?

„Тоест“ е жив единствено благодарение на вас – нашите будни, критични и верни читатели. Включете се в месечната издръжка на медията с дарителски пакет.

Подкрепете ни